Tải xuống tất cả các tài liệu cùng nhau freebieAC miễn phí!

Trang web "freebieAC" này là một trang web tài liệu, nơi bạn có thể tải xuống một bộ tài liệu bằng một cú nhấp chuột. Các hình minh họa của cùng một bộ truyện và các tài liệu ảnh của cùng một bộ truyện có thể được tải xuống cùng nhau, điều này thuận tiện cho việc tạo ra một thiết kế thống nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng tải được. Những người đủ điều kiện tải xuống chỉ giới hạn ở thành viên cao cấp của " photoAC ", " illustAC "và" silhouetteAC ".

」Kết quả tìm kiếm của tài liệu miễn phí. Chẳng hạn như「Chúng tôi đã cung cấp các tài liệu của quá khứ.