Tải xuống tất cả các tài liệu cùng nhau freebieAC miễn phí!

Trang web "freebieAC" này là một trang web tài liệu, nơi bạn có thể tải xuống một bộ tài liệu bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể tải xuống tất cả các hình minh họa và tài liệu ảnh của cùng một bộ truyện cùng một lúc, rất thuận tiện cho việc tạo ra một thiết kế thống nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng tải được. Những người đủ điều kiện tải xuống chỉ giới hạn ở các thành viên cao cấp của " photoAC ", " illustAC "và" silhouetteAC ".

「アウトドア」Kết quả tìm kiếm của tài liệu miễn phí. Chẳng hạn như「アウトドア」Chúng tôi đã cung cấp các tài liệu của quá khứ.