イラストがすべて無料 「イラストAC」 無料素材ならフリービーAC!
商用利用もOK!
Đăng ký miễn phí ngay bây giờ

Điều khoản sử dụng

Tất cả dữ liệu kỹ thuật số được phân phối trên trang web này có thể được sử dụng dựa trên thỏa thuận cấp phép người dùng này. Thỏa thuận này được trao đổi giữa cá nhân đã tải xuống dữ liệu kỹ thuật số của trang web hoặc công ty này (sau đây được gọi là "người dùng") và AC Works Co., Ltd. (sau đây gọi là "công ty của chúng tôi") và có hiệu lực pháp lý. Bằng cách nhấp vào nút tải xuống, bạn đồng ý với hợp đồng này. Người dùng có thể thực hiện các biện pháp trong trường hợp có sự phản đối các điều khoản của thỏa thuận này hoặc thay đổi các Điều khoản này hoặc khi có phản đối nội dung của dịch vụ này bị giới hạn không sử dụng dịch vụ này hoặc dữ liệu kỹ thuật số Chúng tôi sẽ sơ bộ đồng ý hoàn thành. Tất cả bản quyền trên dữ liệu kỹ thuật số được đăng trên trang này đều thuộc về chúng tôi. Khi sử dụng dữ liệu kỹ thuật số, các hành vi rơi vào các vấn đề bị cấm đều bị cấm.

Sử dụng lời hứa

 • Dữ liệu kỹ thuật số trên trang web này được sử dụng như nó hoặc được xử lý để cấm các mục, vì mục đích tự sử dụng, nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp, mục đích giáo dục, tài liệu in như quảng cáo và tờ rơi, trang chủ, v.v. Bạn có thể sử dụng nó cho mục đích thương mại hoặc phi lợi nhuận như một phần của nội dung đa phương tiện, video, trò chơi, phần mềm, v.v.
 • Theo nguyên tắc chung, không cần phải xin giấy phép, ký hiệu tín dụng như tên công ty của chúng tôi khi sử dụng.
 • Nội dung của thỏa thuận cấp phép có thể được sửa đổi mà không cần thông báo. Nội dung của thỏa thuận cấp phép sửa đổi sẽ được đăng trên trang web này và sẽ được áp dụng cho việc sử dụng dữ liệu kỹ thuật số của trang web này cùng lúc khi được đăng. Vui lòng xác nhận các nội dung mới nhất trước khi sử dụng dữ liệu kỹ thuật số của trang web này.

Các vấn đề bị nghiêm cấm

 • Chúng tôi sẽ cấm sử dụng dữ liệu kỹ thuật số của trang web này theo điều khoản sau.
 • Phân phối (bán, cho thuê, phân phối miễn phí, cấp miễn phí, vv) các dữ liệu kỹ thuật số của trang web này như nó đang xử lý và chịu sự giao dịch độc lập, truyền tải công cộng (truyền tải sử dụng trang web hoặc phát sóng Internet) Nó không thể cung cấp nó bằng cách sử dụng, ví dụ, thương mại hoặc phi lợi nhuận. Ngoài ra, chúng tôi không thể sử dụng nó như là một trở ngại cho việc tiết lộ dữ liệu kỹ thuật số của chúng tôi.
 • Việc sử dụng tác phẩm có bản quyền thứ cấp bao gồm dữ liệu kỹ thuật số của trang web này hoặc dữ liệu hình ảnh được xử lý làm nội dung chính trong sản phẩm (đề cập đến lịch, trò chơi ghép hình, v.v., nhưng không giới hạn ở đây), Internet hoặc tương tự (Ví dụ: sử dụng dịch vụ thiệp chúc mừng trên Internet, dịch vụ tải mẫu, v.v., kết hợp dưới dạng màn hình chờ của điện thoại di động, tích hợp làm màn hình chờ của điện thoại di động, Không thể kết hợp nó như là một mẫu vật liệu của phần mềm ứng dụng, vv, để phân phối nó bằng cách bao gồm nó trong một bảo vệ màn hình, vv). Ngoài ra, nó không thể được cài đặt như một mẫu trong phần cứng, phần mềm, vv, và không thể thực hiện dịch vụ in, v.v.
 • Ngay cả khi nó được dự định để được cung cấp cho các đối tác kinh doanh, chúng tôi không thể cấp cho bên thứ ba việc sử dụng dữ liệu kỹ thuật số. Ngoài ra, chúng tôi không thể chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho mượn dữ liệu kỹ thuật số của trang web này cho bên thứ ba.
 • Không thể sao chép dữ liệu số của trang web này vào một đĩa cứng như máy chủ và được sử dụng trên nhiều máy tính cá nhân bằng kết nối mạng LAN, v.v.
 • Bạn không thể vận hành một trang web phân phối dữ liệu kỹ thuật số như trang web tải xuống tài liệu bằng cách sử dụng dữ liệu kỹ thuật số của trang web này.
 • Bạn không thể sử dụng dữ liệu kỹ thuật số của trang web này cho các nhãn hiệu, tên thương mại, các sản phẩm khác, vv để đăng ký, đăng ký.
 • Nó không thể được sử dụng cho mục đích sử dụng các dữ liệu kỹ thuật số của trang web này theo cách trái với trật tự công cộng và đạo đức, hoặc cho mục đích phục vụ kinh doanh hoặc hoạt động chống lại trật tự công cộng và đạo đức. Ngoài ra, bất kể nó trái với trật tự công cộng và đạo đức, trang bìa, gói, bài viết, hình ảnh, công khai về tạp chí dành cho người lớn và video người lớn (trừ DVD, CD-ROM, WEB, v.v. bất kể phương tiện) , Quảng cáo hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Ngoài ra, các bài báo, hình ảnh, quảng cáo, quảng cáo, vv liên quan đến nội dung khiêu dâm và hải quan (pháp lý / bất hợp pháp, vì lợi nhuận / phi lợi nhuận, cá nhân / công ty, bất kỳ khía cạnh nào về phong tục tình dục, bất kể khía cạnh nào) Nó không thể được sử dụng.
 • Nó không thể được sử dụng một cách có hại cho các đặc điểm, chất lượng, danh dự hoặc độ tin cậy của mô hình dữ liệu kỹ thuật số (con người, hàng hóa, phong cảnh, vv) của trang web này. Đặc biệt, nó không thể được sử dụng để tạo ấn tượng rằng mô hình sử dụng hoặc đề xuất một bán hàng, hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Ngoài ra, các chủ đề không thể được sử dụng cho các bài viết, hình ảnh, quảng cáo, quảng cáo, v.v. có chứa nội dung bất hợp pháp, sai hoặc vu khống.
 • Về việc phát hành mô hình (giấy phép quyền chân dung để có được thỏa thuận về việc sử dụng dữ liệu kỹ thuật số cho một chủ thể có chân dung ngay nếu một người có thể xác định một cá nhân được bao gồm trong chủ đề của dữ liệu số), sử dụng từ chủ sở hữu bên phải Có những trường hợp không được phép.
 • Đối với bản phát hành tài sản (thỏa thuận cấp phép để có được sự đồng ý của chủ sở hữu đối tượng về việc sử dụng dữ liệu kỹ thuật số nếu chủ thể có quyền nhãn hiệu, quyền sáng chế, quyền sở hữu trí tuệ khác, v.v.), từ chủ sở hữu quyền Có thể không có giấy phép trong một số trường hợp.
 • Nếu người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong số này, Thỏa thuận này sẽ bị hủy mà không có bất kỳ thông báo hoặc thông báo nào và từ đó trở đi, người dùng sẽ không thể sử dụng bất kỳ dữ liệu kỹ thuật số nào trên trang web này.
 • Bất kể tài liệu đã được tải xuống hay chưa, tài liệu được đăng trên Freebie AC đều không thể được sử dụng làm dữ liệu để phát triển hoặc học tập AI.
 • Ngay cả khi nó không phải là vấn đề bị cấm ở trên, nếu AC WORKS CO., LTD quyết định rằng phương pháp sử dụng không phù hợp, chúng tôi yêu cầu bạn ngừng sử dụng nó nếu bạn không sử dụng hoặc đã sử dụng nó Có. Trong trường hợp này, người dùng có nghĩa vụ tuân thủ bản án của Công ty TNHH AC Works.
 • Nếu bạn không thể đánh giá liệu nó có tương ứng với từng mục bị cấm ở trên không, hãy tham khảo ý kiến ​​của chúng tôi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm · Khác

 • Chúng tôi không đảm bảo bất cứ điều gì về các dữ liệu kỹ thuật số của trang web này.
 • Thông báo từ Công ty cho người dùng được thực hiện bằng phương tiện liên lạc được Công ty đánh giá thích hợp, chẳng hạn như thông báo bằng văn bản, gửi e-mail (tạp chí e-mail) hoặc đăng trên trang web. Nếu thông báo được thực hiện bằng cách gửi một e-mail hoặc đăng nó trên trang web, nó được giả định rằng người dùng đạt đến điểm giao hàng trên Internet.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trở ngại hoặc tai nạn xảy ra khi sử dụng dữ liệu kỹ thuật số trên trang web này.
 • Trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với trang web mà bạn truy cập thông qua liên kết. Được liên kết không có nghĩa là điểm đến liên kết và Công ty có mối quan hệ với các công ty liên kết, đối tác kinh doanh, v.v.
 • Nội dung của dữ liệu kỹ thuật số của trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo.
 • Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nhật Bản.